Kierunki

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31100 zł
Biologia w szkole31100 zł
Biznes i zarządzanie31100 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole31100 zł
Chemia w szkole31100 zł
Doradztwo zawodowe i coaching kariery31100 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski31100 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki31100 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym31100 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31200 zł
Edukacja włączająca31200 zł
Etyka w szkole31100 zł
Filozofia w szkole31100 zł
Fizyka w szkole31100 zł
Geografia w szkole31100 zł
Historia i teraźniejszość31100 zł
Historia w szkole31100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31100 zł
Integracja sensoryczna31500 zł
Język polski w szkole31100 zł
Logistyka w szkole31100 zł
Logopedia ogólna31300 zł
Logopedia kliniczna41300 zł
Matematyka w szkole31100 zł
Muzyka w szkole31100 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31100 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
31200 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
31200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
31300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31100 zł
Pedagogika resocjalizacyjna31200 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31100 zł
Profilaktyka i terapia uzależnień31200 zł
Przygotowanie pedagogiczne31100 zł
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych31100 zł
Przyroda w szkole31100 zł
Psychoterapia nowość84250 zł*
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej31100 zł
Socjoterapia31100 zł
Technika w szkole31100 zł
Terapia rodzin31100 zł
Trener umiejętności społecznych21250 zł
Trener w oświacie21250 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski31100 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki31100 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300 zł
Wiedza o społeczeństwie31100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31100 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31100 zł
Zarządzanie w oświacie21250 zł

* – promocyjna opłata semestralna, poznaj szczegóły promocji

Kierunki administracyjne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21250 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21250 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21250 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21250 zł
Logistyka21250 zł
Metodyka i metodologia pracy socjalnej21250 zł
Ochrona środowiska21250 zł
Rolnictwo21250 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21250 zł
Zarządzanie w biznesie21250 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21250 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi21250 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info