Kierunki

Oferta na rok akademicki 2024/2025

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31200 zł
Biologia w szkole31200 zł
Biznes i zarządzanie31200 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole31200 zł
Chemia w szkole31200 zł
Doradztwo zawodowe i coaching kariery31200 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. angielski31200 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. niemiecki31200 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym31200 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31300 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31300 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31300 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31300 zł
Edukacja obywatelska31200 zł
Edukacja włączająca31300 zł
Edukacja zdrowotna31300 zł
Etyka w szkole31200 zł
Filozofia w szkole31200 zł
Fizyka w szkole31200 zł
Geografia w szkole31200 zł
Historia i teraźniejszość31200 zł
Historia w szkole31200 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31200 zł
Integracja sensoryczna31500 zł
Język polski w szkole31200 zł
Logistyka w szkole31200 zł
Logopedia ogólna31400 zł
Logopedia kliniczna41300 zł
Matematyka w szkole31200 zł
Muzyka w szkole31200 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31200 zł
Neurologopedia (2 semestry)21500 zł
Neurologopedia (3 semestry)31500 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
31300 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
31300 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
31400 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31200 zł
Pedagogika resocjalizacyjna31300 zł
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole31200 zł
Profilaktyka i terapia uzależnień31300 zł
Przygotowanie pedagogiczne31200 zł
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 31200 zł
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych31200 zł
Przyroda w szkole31200 zł
Psychoterapia nowość84250 zł*
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej31200 zł
Socjoterapia31200 zł
Technika w szkole31200 zł
Terapia rodzin31200 zł
Trener umiejętności społecznych21350 zł
Trener w oświacie21350 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski31200 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31300 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31400 zł
Wiedza o społeczeństwie31200 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31200 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31200 zł
Zarządzanie w oświacie21350 zł

* – promocyjna opłata semestralna, poznaj szczegóły promocji

Kierunki administracyjne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21350 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21350 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21350 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21350 zł
Logistyka21350 zł
Metodyka i metodologia pracy socjalnej21350 zł
Ochrona środowiska21350 zł
Rolnictwo21350 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21350 zł
Zarządzanie w biznesie21250 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21350 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi21350 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info