Kierunki

PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W OŚRODKU, W KTÓRYM CHCĄ PAŃSTWO STUDIOWAĆ. DANE KONTAKTOWE DO KAŻDEGO OŚRODKA PODANE SĄ W ZAKŁADCE „KONTAKT”.

DO OGÓLNOPOLSKIEGO BIURA OBSŁUGI STUDENTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  DOKUMENTY PRZESYŁAJĄ TYLKO OSOBY CHCĄCE STUDIOWAĆ W: PIOTRKOWIE TRYB., WARSZAWIE, CZĘSTOCHOWIE.

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Andragogika21200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31000 zł
Chemia w szkole31000 zł
Coaching i tutoring w edukacji21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka języka obcego31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)3800 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)..31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31000 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna31000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21200 zł
Etyka w szkole31000 zł
Filozofia w szkole31000 zł
Fizyka w szkole31000 zł
Geografia w szkole31000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21200 zł
Historia w szkole31000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł
Język polski w szkole31000 zł
Logistyka w szkole31000 zł
Logopedia41000 zł
Matematyka w szkole31000 zł
Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
31000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31000 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne3800 zł
Przyroda w szkole31000 zł
Resocjalizacja31000 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31000 zł
Terapia pedagogiczna31000 zł
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej31200 zł
Terapia rodzin31000 zł
Trener w oświacie21200 zł
Wczesne nauczanie języka obcego31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31200 zł
Wiedza o społeczeństwie31000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31000 zł
Zarządzanie w oświacie21200 zł

Kierunki administracyjne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21200 zł
E-administracja21200 zł
Kontrola zarządcza21200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł
Samorząd terytorialny21200 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
Logistyka21200 zł
Rolnictwo21200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł
Zarządzanie w biznesie21200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info