Kierunki

Oferta na rok akademicki 2022/2023

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31100 zł
Biznes i zarządzanie31100 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole31000 zł
Chemia w szkole31100 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski31000 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym31000 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31200 zł
Edukacja włączająca31200 zł
Etyka w szkole31100 zł
Filozofia w szkole31100 zł
Fizyka w szkole31100 zł
Geografia w szkole31100 zł
Gry i grywalizacja w edukacji22200 zł
Historia i teraźniejszość31100 zł
Historia w szkole31100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31100 zł
Integracja sensoryczna31500 zł
Język polski w szkole31100 zł
Logistyka w szkole31000 zł
Logopedia ogólna31300 zł
Logopedia kliniczna*41300 zł
Matematyka w szkole31100 zł
Metodyka i metodologia pracy socjalnej21200 zł
Muzyka w szkole31100 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31100 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
31200 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
31200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
31300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna31200 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31100 zł
Przedsiębiorczość w szkole31100 zł
Przygotowanie pedagogiczne31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych31000 zł
Przyroda w szkole31100 zł
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej31000 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31100 zł
Terapia rodzin31000 zł
Trener umiejętności społecznych21200 zł
Trener w oświacie21200 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski31000 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300 zł
Wiedza o społeczeństwie31100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31100 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31100 zł
Zarządzanie w oświacie21200 zł

Kierunki administracyjne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21200 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
Logistyka21200 zł
Organizacja pomocy społecznej21200 zł
Rolnictwo21200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł
Zarządzanie w biznesie21200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi21200 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info