Egzamin końcowy – e-Nauka

Wszystkie egzaminy dla studentów studiów podyplomowych są przeprowadzone na platformie eLearningowej e-Nauka.


Pod jakim adresem znajduje się platforma internetowa

Platforma dostępna jest dla wszystkich studentów pod adresem: enauka.wsnp.edu.pl


Nie mogę się zalogować na otrzymane dane

Jeśli usługa Twojej poczty email znajduje się w usługach Wirtualnej Polski (adres wp.pl), możesz spróbować zalogować się za pomocą swojego adresu email i hasła „Start#1234” (skopiuj je bez cudzysłowia).

Jeśli masz swój login i hasło pamiętaj by skopiować wszystkie znaki hasła, które znajdują się w Twoim emailu, zwróć uwagę czy nie kopiujesz spacji lub znaku nowej linii. Pierwsze hasło generowane jest losowo i zawiera wiele znaków specjalnych.

Jeśli nadal nie możesz zalogować się do platformy eNauka, zgłoś swój problem na: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl


Nie otrzymałem kodu dostępu / danych dostępowych

Nadawcą maila powinien być admin@enauka.wsnp.edu.pl, w pierwszej kolejności sprawdź folder SPAM lub folder Poczta Niechciana, jeśli nie widzisz tam maila z danymi, zgłoś swój problem na: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl


Nie widzę kierunków, na które jestem zapisany ani żadnych materiałów

Materiały edukacyjne znajdują się obecnie w Strefie Studenta. Na platformie eLearningowej eNauka odbędzie się jedynie zaliczenie nadchodzącej sesji. Testy zostaną aktywowane dla studentów przed egzaminem i będą widoczne po zalogowaniu.

Jest możliwość łatwego sprawdzenia do jakich kierunków przypisane jest Twoje konto, klikając po zalogowaniu na enauka.wsnp.edu.pl w swoją nazwę (górny prawy róg), następnie Profil. Na wyświetlonej stronie w sekcji Profile kursowe pojawią się wszystkie kierunki, do których Cię zapisano.


Nie otrzymałem dostępu do testu próbnego

W chwili obecnej nie udostępniamy studentom testu próbnego.


Kiedy i jak odbędą się egzaminy dyplomowe?

Egzaminy dyplomowe dla poszczególnych kierunków zostaną przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni na enauka.wsnp.edu.pl w terminie wcześniej podanym przez Instytut.

Uzyskana ocena z testu będzie oceną umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Czas na rozwiązanie testu to 20 minut. W przypadku uzyskania oceny niezadowalającej student będzie miał możliwość ponownego rozwiązania testu. W takim przypadku za oceną końcową uważa się uzyskaną ocenę wyższą.


Mam inne pytanie

Zgłoś swój problem na: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info