Psychoterapia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
zaprasza  na 4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe
w zakresie Psychoterapii

Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023r. (Dz.U. 2023 poz.1972) Art. 87 obowiązujący od 01 stycznia 2024r. w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra – bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

Cel

Celem studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w wymiarze 1200 godzin obejmuje zagadnienia specyficzne dla psychoterapii, a także zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, oraz zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

 

Moduł I – 4 semestry zakończony egzaminem poziomu I

Program obejmuje szeroki zakres tematyczny między innymi: nurtów we współczesnej  psychoterapii, zagadnień psychopatologii, charakterystyki zdrowia psychicznego i mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych.
W module I istotny akcent będzie położony na teoretyczny i praktyczny wymiar diagnozy i terapii. Moduł I realizowany w wymiarze 600 godzin.

 

Moduł II – 4 semestry zakończony egzaminem poziomu II

Program poziomu II obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne  i praktyczne dotyczące między innymi: form i metod diagnozy, oddziaływań terapeutycznych, rozwoju osobistego psychoterapeuty, organizacji procesu terapeutycznego.
Kolejnym istotnym elementem poziomu II jak również stażu klinicznego
w wymiarze 400 godzin.

W tym: 

  • 150 godzin zegarowych w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
  • 250 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego 

Kolejnym elementem kształcenia w ramach poziomu II jest superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 100 godzin.Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość certyfikacji w Instytucie Psychoterapii i Dialogu działającego przy Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

Promocja

Promocyjna opłata semestralna w semestrze letnim wynosi 4250 zł. Absolwenci oraz aktualni studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu otrzymają 20% zniżki.

Chcesz się zapisać lub masz pytania?

Zadzwoń:

731 20 21 20

Napisz:

psychoterapia@podyplomowe.info

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info