Strefa Studenta – podyplomowe

Administracja publiczna
Andragogika
Arteterapia
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Biznes i zarządzanie
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języka obcego – język angielski
Dydaktyka języka obcego – język niemiecki
E-administracja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Edukacja zdrowotna z promocja zdrowia
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Gry i grywalizacja w edukacji
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
Historia i teraźniejszość
Informatyka z programowaniem w szkole
Integracja sensoryczna
Język polski w szkole
Kontrola zarządcza
Logistyka
Logistyka w szkole
Logopedia kliniczna
Logopedia ogólna
Matematyka w szkole
Mediacje i negocjacje
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Muzyka w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna
Pedagogika środowiskowa
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Przyroda w szkole
Rolnictwo
Rytmika, logorytmika z elementami tanca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Samorząd terytorialny
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia rodzin
Terapia zajęciowa z arteterapią
Trener umiejętności społecznych
Trener w oświacie
Wczesne nauczanie języka obcego ( język angielski)
Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzenie bezpieczeń„stwem i higieną… pracy

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info