Strefa Studenta – podyplomowe

Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Biznes i zarządzanie
Chemia w szkole
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języka obcego – język angielski
Dydaktyka języka obcego – język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gry i grywalizacja w edukacji
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
Historia i teraźniejszość
Informatyka z programowaniem w szkole
Integracja sensoryczna
Język polski w szkole
Logistyka
Logistyka w szkole
Logopedia
Logopedia kliniczna
Matematyka w szkole
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Muzyka w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona środowiska
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Profilaktyka i terapia uzależnień
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Przyroda w szkole
Rolnictwo
Rytmika, logarytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia rodzin
Trener umiejętności społecznych
Trener w oświacie
Wczesne nauczanie języka obcego ( język angielski)
Wczesne nauczanie języka obcego (język niemiecki)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info