Strefa Studenta – podyplomowe

Administracja publiczna
Andragogika
Architektura krajobrazu
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języka obcego – język angielski
Dydaktyka języka obcego – język niemiecki
E-administracja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja włączająca
Edukacja zdrowotna z promocja zdrowia
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
HR business partner
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Kontrola zarządcza
Logistyka
Logistyka w szkole
Logopedia
Matematyka w szkole
Mediacje i negocjacje
Muzyka w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Opieka farmaceutyczna
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno- pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna z edukacją włączającą
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Rolnictwo
Samorząd terytorialny
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Terapia rodzin
Terapia zajęciowa z arteterapią
Trener w organizacji
Trener w oświacie
Wczesne nauczanie języka obcego ( język angielski)
Wczesne nauczanie języka obcego ( język niemiecki)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oś›wiacie…
Zarządzenie bezpieczeń„stwem i higieną… pracy
Zielarstwo i fitoterapia

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info