HR Business Partner

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest najlepszym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR.

Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes.

Celem studiów jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu, jakości działań realizowanych w obszarze HR.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru controlingu personalnego, zarządzania kompetencjami, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, planowania rozwoju pracowniczego, jak i najważniejszych elementów Kodeksu Pracy. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

1. Sesja integracyjna z elementami treningu interpersonalnego

2. Strategiczny HR Bussines Partnering

3. HR BP skuteczna komunikacja w organizacji

4. Rekrutacja i selekcja personelu

5. Employer Branding

6. Rozwój i doskonalenie pracowników (Development Center)

7. Systemowe zarządzanie talentami

8. Controling personalny

9. Budowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje

10. Modele i systemy motywacyjne

ASSESSMENT CENTER:

11. Aspekty prawne HR

12. Prawo pracy w aspekcie wdrażania narzędzi HR

13. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami

14. Zarządzanie konfliktami

15. Zarządzanie zmianą w organizacji

16. Strategie biznesowe

17. Aktualne koncepcje przywództwa w organizacji

18. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy

19. Metody i techniki HR BP

20. Gry szkoleniowe i po szkoleniowe

21. Zarządzanie potencjałem osobistym

22. Savoir–vivre w biznesie

Koszt: 2100 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info