Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie języka polskiego jako obcego
i drugiego” adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach
nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się
z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących
zdobyć kompetencje i kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako
obcego / drugiego. Kandydaci na studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego
jako obcego i drugiego” powinni mieć wykształcenie humanistyczne.
Celem studiów jest zapoznanie się z metodami nauczania języka polskiego jako
obcego, nabycie umiejętności korzystania z istniejących materiałów dydaktycznych
oraz tworzenia pomocy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów
w zależności od wieku, jak i pierwszego języka uczących się.
Opis studiów Studenci nabędą wiedzę dotyczącą opisów poziomów kompetencji językowych i metod
testowania znajomości języka polskiego jako obcego, jak również kompetencje
związane z integrowaniem treści na temat polskiej kultury i realiów z praktycznym
nauczaniem języka. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program studiów jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – przygotowanie do nauczania kolejnego
przedmiotu (prowadzenia zajęć).Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest
uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – e-learning).

PROGRAM RAMOWY:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Nauczania języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego.
2. Nauczanie dzieci i młodzieży.
3. Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
4. Nauczanie wymowy polskiej.
5. Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego.
6. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego.
7. Dydaktyka przedmiotu.
8. Metodyka nauczania sprawności językowych.
9. Gramatyka komunikacyjna języka polskiego.
10. Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców.
11. Nauczanie wiedzy o Polsce.
12. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
13. Praktyka zawodowa – 90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

 

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info