Trener w organizacji

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Trener w organizacji ma na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje związane z m.in. projektowaniem procesów rozwojowych w organizacji, zarządzaniem procesem szkoleniowym, realizacją projektów szkoleniowych grup pracowniczych, badaniem efektywności procesów, realizowanych szkoleń przez firmy zewnętrzne.

Studia adresowane są w szczególności do osób, chcą rozwijać umiejętności pracy z zespołem pracowniczym, swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera wewnętrznego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w różnej formie: warsztatów, treningów oraz spotkań grupowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem przeprowadzenia 4 godzinnego warsztatu szkoleniowego w parach trenerskich.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Trening interpersonalny

2. Obszary kompetencji i miejsce trenera w organizacji

3. Organizacja samoucząca się

4. Trening umiejętności osobistych trenera

5. Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń

6. Psychologiczne aspekty procesu uczenia się

7. Analiza potrzeb szkoleniowych

8. Opracowanie projektów rozwojowych i projektowanie sesji szkoleniowych

9. Techniczne aspekty organizacji szkoleń

10. Prowadzenie szkoleń i instruktaży stanowiskowych – metody i narzędzia

11. Projektowanie narzędzi do ewaluacji szkoleń

12. Certyfikacja szkolonych pracowników

PROFESJONALNA PREZENTACJA –WARSZTATY:

13. Coaching jako narzędzie wspierające trenera i doskonalące kompetencje

14. Narzędzia Action Learning i Mastermind

15. Monitoring  rozwoju kompetencji pracowniczych

16. Sporządzanie raportów, analiz jakościowych i ilościowych;

17. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy

18. Wdrażanie zmian i zarządzanie wiedzą w organizacjach

19. Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji

20. Zwrot z inwestycji szkoleniowej

21. Gry szkoleniowe i poszkoleniowe

22. Współpraca z firmami zewnętrznymi

23. Prowadzenie biznesu szkoleniowego

24. Ocena procesów rozwojowych w organizacji

Koszt: 2000 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info