e-Konsultacje

E – konsultacje dla studentów Studiów Podyplomowych
w roku akademickim 2019/2020:

I . JĘZYK POLSKI W SZKOLE:
e-konsultant ; LIDIA MUCHA, email: lidia.mucha@wp.pl

II. MATEMATYKA W SZKOLE: 
e-konsultant; GRAŻYNA TETELMAJER, e-mail: gtetelmajer@wp.pl

III. INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM W SZKOLE:
e-konsultant;  dr MAURYCY CIUPAK: email: Maurycy.ciupak@vp.pl

IV. PRZYRODA W SZKOLE:
e-konsultant;  ANNA KARPOWICZ, email: karpowiczanna.edu@wp.pl

V. BIOLOGIA W SZKOLE:
e-konsultant; ANNA KARPOWICZ, email: karpowiczanna.edu@wp.pl

VI. CHEMIA W SZKOLE:
e-konsultant;  ANNA KARPOWICZ, email: karpowiczanna.edu@wp.pl

VII. GEOGRAFIA W SZKOLE:
e-konsultant;  BEATA KARKOSZKA,  email:beata.karkoszka@gmail.com

VIII. FIZYKA W SZKOLE:
e-konsultant; KRYSTYNA KOSEK   email.krystyna.kosek@gmail.com

IX. HISTORIA W SZKOLE:

X. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
e-konsultant; DANUTA HALLER; email; dazia@onet.eu

XI . PEDAGOGIKA SZTUKI- PLASTYKA:
e-konsultant; GRAŻYNA KMIECIKemail: grakmi@wp.pl

XII . TECHNIKA W SZKOLE:
e-konsultant; LECH ŁABECKI, email; labeckitechnika@wp.pl

XIII. TYFLOPEDAGOGIKA, SURDOPEDAGOGIKA:
e-konsultant; AGNIESZKA OLECH,  e-mail: studia@kursysilesia.pl

XIV. COACHING I TUTORING W SZKOLE:
e-konsultant: DOROTA PODORSKA,  email: dorota.podorska.dp@gmail.com

 • Coaching i tutoring w szkole
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

.

Zadania e-konsultanta

 1. Nawiązuje kontakt ze studentami po otrzymaniu adresów emailowych od partnerów / filii/punktów rekrutacyjnych.
 2. Publikuje materiały w strefie studenta, prowadzi strefę kierunku objętego obszarem e-konsultacji oraz podaje pytania egzaminacyjne.
 3. Przygotowuje 2 zadania dla studentów, których ma pod opieką podczas roku akademickiego.
 4. Tworzy wytyczne do zaproponowanych zadań w zależności od specyfiki kierunku  studiów.
 5. Ustala ze studentami terminy wykonania poszczególnych zadań.
 6. Udziela informacji zwrotnych na temat wykonanych zadań, prac studentów objętych  e-konsultacjami.
 7. Zalicza zadania przygotowane przez studentów i przekazuje informacje zwrotne studentowi oraz odpowiednim filiom, ośrodkom w których dany student jest zrekrutowany.
 8. W razie potrzeby ocenia odpowiedzi studentów podczas egzaminu, które przesyła mu kierownik filii/punktu rekrutacyjnego ( dotyczy zagadnień egzaminacyjnych podanych przez e-konsultanta w strefie studenta). 
 9. Wspiera studenta, służy mu pomocą.
 10. Wspomaga partnera, w kontakcie ze studentem.
 11. Bezpośrednio współpracuje z zastępcą dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych.

 

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info