Kierunki

Oferta na rok akademicki 2016/2017

Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 800 zł
Biologia w szkole 3 1000 zł
Coaching w edukacji 3 1750 zł
Doradztwo zawodowe 3 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy 3 1000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000 zł
Etyka i filozofia w szkole 3 1000 zł
Geografia 3 1000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi  3 1000 zł
Historia  3 1000 zł
Informatyka z technologią informacyjną 3 1000 zł
Język polski  3 1000 zł
Matematyka w szkole  3 1000 zł
Pedagogika lecznicza  3 1000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 3 1000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł
Pedagogika przedszkolna Marii Montessori 3 1000 zł
Pedagogika sztuki – plastyka 3 1000 zł
Przedsiębiorczość 2 1200 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł
Przyroda w szkole  3 1000 zł
Pedagogika specjalna – rewalidacja 3 1100 zł
Surdopedagogika 3 1000 zł
Technika w szkole 3 1000 zł
Terapia pedagogiczna 3 1000 zł
Terapia zajęciowa z arteterapią 3 1000 zł
Tyflopedagogika 3 1000 zł
Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000 zł
Wiedza o społeczeństwie  3 1000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną 3 1000 zł
Zarządzanie oświatą 2 1200 zł

Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
Administracja publiczna 2 1200 zł
Coaching i Mentoring 2 2100 zł
E-administracja 2 1200 zł
HR Businness Partner 2 2100 zł
Kontrola zarządcza 2 1200 zł
Samorząd terytorialny 2 1200 zł
Trener w organizacji 2 2000 zł

Kierunki związane ze służbą zdrowia

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200 zł
Opieka farmaceutyczna 2 1200 zł
Logopedia 4 1000 zł
Neurologopedia 3 1800 zł
 Zarządzanie w służbie zdrowia 2 1200 zł

Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku

Ilość semestrów Czesne za semestr
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zł
Infobrokerstwo informacji 2 1200 zł
Logistyka 2 1200 zł
Mediacje i negocjacje 2 1200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł
Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt 2 1200 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@wskpism.edu.pl