Kierunki

Oferta na rok akademicki 2017/2018

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Andragogika21200 zł
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)31000 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31000 zł
Chemia w szkole31000 zł
Coaching i tutoring w edukacji21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)
3800 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna31000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21200 zł
Fizyka w szkole31000 zł
Geografia w szkole31000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21200 zł
Historia w szkole31000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł
Język polski w szkole31000 zł
Logopedia41000 zł
Matematyka w szkole31000 zł
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną3800 zł
Pedagogika lecznicza31000 zł
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocąpsychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika specjalna31000 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31000 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne3800 zł
Przyroda w szkole 31000 zł
Resocjalizacja31000 zł
Socjoterapia31000 zł
Surdopedagogika31000 zł
Terapia pedagogiczna31000 zł
Terapia rodzin31000 zł
Tyflopedagogika31000 zł
Wczesne nauczanie języka obcego 31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31000 zł
Wiedza o społeczeństwie w szkole31000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł
Zarządzanie oświatą21200 zł

 

Kierunki administracyjne

 

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21200 zł
E-administracja21200 zł
HR Business Partner22100 zł
Kontrola zarządcza21200 zł
Samorząd terytorialny21200 zł
Trener w organizacji22000 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
Logistyka21200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info