Dydaktyka języka obcego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku „ Dydaktyka języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać

przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa oświatowego.

2. Podstawy psychologii i pedagogiki.

3. Podstawy akwizycji języka (pierwszego i obcego).

4. Teorie uczenia się i nauczania języka (pierwszego i obcego).

5. Dydaktyka języka obcego (język angielski).

6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

7. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego.

8. Technologie informacyjne w nauczaniu.

9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

10. Higiena i emisja głosu.

11. Praktyka zawodowa – 60 godzin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1 – info o egzaminach na stronie Pearson.

Informacji udziela: Urszula Kropaczewska

kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl;

nr tel. 607615074.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info