Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe o specjalności surdopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki,rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

CZAS TRWANIA: 

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06
studia w trybie niestacjonarnym 

ZAKRES KSZTAŁCENIA: 

 1. Elementy psychologii i psychopatologii 
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej 
 3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami 
 4. Psychologia niesłyszących 
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki 
 6. Metodyka nauczania niesłyszących 
 7. Surdologopedia 
 8. Psychopedagogika twórczości 
 9. Trening twórczości 
 10. Audiometria i audiologia 
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu 
 12. Dydaktyka specjalna 
 13. Metodyka wychowania w internacie 
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym 
 15. Podstawy języka migowego 
 16. Praktyka zawodowa- 120 godzin 

KOSZT STUDIÓW: 

3600 zł. (możliwość opłat w 8 ratach).

Kierunek koordynowany przez filię w Tarnowskich Górach (NPDN Pedagog) w zakresie e- konsultacji, pomocy w realizacji praktyk zawodowych w zakresie surdopedagogiki.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info