Filozofia w szkole

Opis Studiów

Studia z zakresu Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie filozofii. Studia podyplomowe Filozofia w szkole przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego lub technikum) zainteresowanych filozofią i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania filozofii.  Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki filozoficznej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania 3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym 

 1. Ramowy program Wprowadzenie do filozofii
 2. Historia filozofii od starożytności do współczesności
 3. Współczesne problemy filozoficzne 
 4. Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania
 5. Dydaktyka; metody analizy problemów
 6. Dydaktyka; problemy filozoficzne
 7. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu filozofii
 8. Dydaktyka nauczania filozofii
 9. Metodyka pracy nauczyciela filozofii w szkołach
 10. Filozofia nowych mediów
 11. Dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących
 12. Praktyka zawodowa 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info