Wychowanie fizyczne w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131.). Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575), uprawnienia do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne.

CZAS TRWANIA:
3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
1. Anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
2. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
3. Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna)
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
5. Zabawy i gry ruchowe
6. Teoria i metodyka gimnastyki
7. Teoria i metodyka lekkoatletyki
8. Nowoczesne formy aktywności fizycznej z elementami rytmiki i tańca
9. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
10. Edukacja zdrowotna
11. Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
12. Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej
13. Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
14. Dydaktyka wychowania fizycznego
15. Praktyka zawodowa 60 godzin.

KOSZT STUDIÓW:
3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info