Logopedia

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

CZAS TRWANIA:

4 semestry, od 01.10.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Terapia logopedyczna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia ogólna i rozwojowa

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej

9. Dyslalia

10. Profilaktyka logopedyczna

11. Trudności w czytaniu i pisaniu

12. Emisja głosu i dykcja

13. Zaburzenie płynności mówienia

14. Metody badań logopedycznych

15. Terapia zaburzeń emocjonalnych

16. Foniatria

17. Audiofonologia

18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych

20. Mowa dzieci z rozszczepem

21. Elementy neurologii i psychiatrii

22. Afazja

23. Dyzartria

24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

25. Seminarium dyplomowe

26. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

5200 zł (możliwość opłat w 12 ratach).

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info