Logopedia

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

CZAS TRWANIA:

4 semestry, od 01.10.,
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do logopedii
2. Nauka o języku
3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
4. Terapia logopedyczna
5. Elementy pedagogiki specjalnej
6. Psychologia ogólna i rozwojowa
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
9. Dyslalia
10. Profilaktyka logopedyczna
11. Trudności w czytaniu i pisaniu
12. Emisja głosu i dykcja
13. Zaburzenie płynności mówienia
14. Metody badań logopedycznych
15. Terapia zaburzeń emocjonalnych
16. Foniatria
17. Audiofonologia
18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
20. Mowa dzieci z rozszczepem
21. Elementy neurologii i psychiatrii
22. Afazja
23. Dyzartria
24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

4000 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info