Strefa Studenta – podyplomowe

Administracja publiczna
Andragogika
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia
Chemia w szkole
Coaching i mentoring
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
E-administracja
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna z promocja zdrowia
Etyka i filozofia w szkole
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
HR business partner
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski
Kontrola zarządcza
Logistyka
Logopedia
Matematyka w szkole
Mediacje i negocjacje
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Opieka farmaceutyczna
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika specjalna
Pedagogika sztuki – plastyka
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Resocjalizacja
Rolnictwo
Samorząd terytorialny
Socjoterapia
Surdopedagogika
Technika w szkole
Terapia pedagogiczna
Terapia rodzin
Terapia zajęciowa
Trener w organizacji
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie oś›wiatą…
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzenie bezpieczeń„stwem i higieną… pracy

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info